2006/Feb/01

ศิษย์เง่าอย่าเรียกร้อง เมตตา
ถึงกราบงามสามครา แทบเท้า
อย่าหวังเรื่องจะกา เกรดใหม่
D F เป็นของเจ้า อยู่แล้ว นะเออเธอหรือคือผู้ชอบ ขาดเรียน
ถึงจะอ่านจนเอียน โอษฐ์อ้า
ร้อยตลบฝึกเขียน ฤาคล่อง
พอสอบย่อมบ้าใบ้ มืดหน้าตามัวมีกลัวตอบผิดด้วย หรือเธอ
ข้อสอบหมูนะเออ บอกให้
ตรงตัวอย่างจังเบอร์เลยพ่อ
เคยอ่านบ้างหรือไม่ บอกไว้จริงจริงอิงเกณฑ์กลุ่มไป่สู้ อิงกู
D F ของชอบครู จึ่งให้
A B และ C กู กักเก็บ
สอบเสร็จพึงหวังได้สอบซ้ำแน่เลยเหวยเหวยใยกล่าวอ้าง งุนงง
ข้อสอบครูออกตรง ทุกถ้อย
ไยอ่านมิเจาะจง ที่บอก
เจอเจอะจึ่งลิ้นห้อย แทบม้วยเท่งทึงถึงจะประหลกไหว้ ร้อยที
ขอว่าครูปราณี อย่าร้าย
อย่างมากจะให้ C อย่าบ่น
ถึงจะไทร์เทอมท้าย ช่วยได้ยังไงเห็นใจจึงจ้องเนตร ศิษย์ดู
เห็นว่าอาจเป็นงู กัดแว้ง
ถึงจะยกไก่อู มาล่อ
ท้ายสุดคงจะแกล้ง เจาะล้อรถครู

จาก.. http://www.angel-kn.com/forum/view_topic.php?id=194&forum_id=3

Comment

Comment:

Tweet


น่ารักดีอ่ะน่ะ
ก็ดีน่ะไม่มีปัญหาอาราย
#2 by (124.122.81.217) At 2009-06-16 20:16,
#1 by (58.9.125.164) At 2009-05-24 11:52,

อิ-ไซกุนิ แก๊งค์
View full profile